Aseka utför ombyggnationer och moderniseringar av din hiss. För att få en säker drift har vi valt att samarbeta med marknadens bästa leverantörer av hissutrustning.

Vi gör även nyinstallationer och kan byta ut uttjänta hissar.

Så går arbetet till

Finns det planer på att modernisera/bygga om din hiss är du välkommen att kontakta Henrik Kimthi för konsultation. Vi går sedan tillsammans igenom objektet för att tillgodose dina specifika behov. Vi kan antingen reparera, modernisera eller byta ut hissen.

Efter genomgången tar vi fram ett kostnadsförslag på åtgärder som vi sedan går igenom med dig. Därefter upprättas en tidplan och arbetet kan påbörjas.

”Jag hjälper dig med dina frågor när du vill förbättra din hiss.”

Urban Andersson, ansvarig för ombyggnationer och nyinstallationer av hissar. Ring 073-516 84 04 eller maila urban@aseka.se

Aseka Hiss & Fastighet AB | Lingvägen 183 BV | 123 61 Farsta | Tel: 08-400 207 10
Ombyggnation och nyinstallation av hiss